Facebook Twitter
BIP

PANDEMIA - ZASADY

Epidemia

Epidemia to wystąpienie na określonym terenie i w określonym czasie, większej liczby zachorowań na daną jednostkę chorobą niż statystycznie oczekiwano. Czyli jest to duże i nagłe natężenie zachorowań względem lat poprzednich.

Epidemia a Pandemia

Epidemia – ograniczony obszar działania.

Pandemia – globalne działanie, niski wskaźnik śmiertelności, wysoki wskaźnik zaraźliwości.

Pandemię ogłasza WHO (Światowa Organizacja Zdrowia)!

Stan epidemii

Stanem epidemii to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii.

Kontrola sanitarna – dla osób wjeżdżających do kraju

Przeprowadzenie wywiadu (np. formularz) i/lub badania temperatury przez wskazane służby (np. Straż Graniczna), w określonych miejscach (np. granice, lotniska).

Kiedy się stosuje?

Niezależnie od stanu zdrowia osoba wjeżdżająca do kraju poddawana jest kontroli sanitarnej.

Obowiązki!

Z uwagi na ogłoszenie stanu epidemiologicznego należy poddać się kontroli sanitarnej.

Nadzór epidemiologiczny

Nadzór epidemiologiczny zarządza inspekcja sanitarna na podstawie wywiadu epidemiologicznego, na okres 14 dni.

Kiedy się stosuje?

Dana osoba nie miała bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną, ale przebywała z nią np. w jednym budynku.

Ograniczenia!

Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym powinny:

  • ograniczać wyjścia z domu i kontakty z innymi osobami,
  • monitorować stan swojego zdrowia (mierzenie temperatury 2 razy dziennie).

Obowiązki!

Osoba objęta nadzorem epidemiologicznym, w przypadku pojawienia się objawów chorobowych powinna niezwłoczne poinformować służby sanitarne o tym fakcie.

Kwarantanna

Kwarantannę zarządza inspekcja sanitarna na podstawie wywiadu epidemiologicznego, objawów, na okres od 14 do 21 dni.

Kiedy się stosuje?

Kwarantannę stosuje się do osób które:

  • miały bliski kontakt z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie koronawirusem,
  • wracają do kraju z zagranicy (od 15 marca obligatoryjnie).

Ograniczenia!

Osoby objęte kwarantanną mają:

  • całkowity zakaz opuszczania domu lub wyznaczonego miejsca do jej odbycia przez cały wskazany okres (nieposiadanie lub posiadanie objawów NIE ma znaczenia),
  • monitorować stan swojego zdrowia (mierzenie temperatury 2 razy dziennie).

Przebywanie w miejscu kwarantanny jest kontrolowane przez Policję.

Opuszczenie miejsca kwarantanny jest karane grzywną do 30 tys. zł.

Obowiązki!

Osoba objęta kwarantanną, w przypadku pojawienia się objawów chorobowych powinna niezwłocznie, telefonicznie poinformować służby sanitarne o tym fakcie.

Aplikacja - KWARANTANNA DOMOWAAplikacja - KWARANTANNA DOMOWA

Hospitalizacja

Hospitalizacja ma na celu odosobnienie osób chorych, u których stwierdzono zakażenie lub chorobę zakaźną.

Kiedy się stosuje?

Hospitalizację stosuje się do osób zarażonych koronawirusem, u których stwierdzono obecność kwasu nukleinowego koronawirusa:

  • w próbce pobranej z nosogardła lub materiału z dolnych dróg oddechowych,
  • w badaniu molekularnym, ukierunkowanym na inny obszar genomu koronawirusa.

Osoba hospitalizacji podlega ścisłemu nadzorowi medycznemu.