Belka - logotypy projektu

Projekt pn.: „Realizacja działań z zakresu edukacji i  bezpieczeństwa publicznego  ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa oraz Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Celem projektu jest w jak największym stopniu ograniczenie skutków COVID-19 poprzez realizację działań z zakresu edukacji i  bezpieczeństwa publicznego  kształtujących właściwe postawy funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

W celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19 podjęto działań mające na celu zapewnienie mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego bezpieczeństwa, pomocy psychologicznej oraz dostępu do informacji w sytuacji zagrożenia epidemicznego, jak również kształtowanie postaw prospołecznych.

Szczególnie ważnym działaniem realizowanym w projekcie jest profesjonalna infolinia oraz poradnia internetowa, w ramach której osoby zakażone wirusem SARS-CoV-2/osoby w okresie kwarantanny/oczekiwania na wynik badania/ich rodziny, a także inni mieszkańcy regionu, którzy źle znoszą izolację spowodowaną zagrożeniem epidemicznym mogą skorzystać z profesjonalnej pomocy psychologicznej.

W ramach projektu podjęto również działania mające na celu zapewnienie dostępu m.in. do artykułów spożywczych, higienicznych, leków osobom potrzebującym takiego wsparcia, a w szczególności osobom starszym, z niepełnosprawnościami, samotnym (dowóz na wskazany adres). Artykuły są dystrybuowane we współpracy z instytucjami specjalizującymi się w działalności społecznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Pomoc zostanie skierowana do osób, które nie otrzymały wcześniej tego typu świadczeń, a zgłosiły swoje zainteresowanie tego typu pomocą.

W ramach projektu zbudowany został serwis informacyjno-edukacyjny dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, przedstawiający m.in. bieżącą sytuację w regionie w związku z COVID-19, mapę z zaznaczonymi ogniskami, komunikaty, powiadomienia, infolinię do udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują wsparcia. Do działań  informacyjno-edukacyjnych włączone zostaną media publiczne oraz społecznościowe.

Całkowita wartość projektu: 10 881 198,90 zł
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 9 249 019,06 zł

 

 

Strona główna Facebook Instagram Twitter YouTube Flickr Issue
Skip to content