Pomoc Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT)

8. Kujawsko – Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej utrzymuje siły i środki do wsparcia działań władz cywilnych, instytucji i służb w ramach przeciwdziałania epidemii wirusa SARS – CoV-2.

Zakres wsparcia

  • Transport żywności, leków, środków ochronnych itp.
  • Dystrybucja żywności, leków itp. dla osób w kwarantannach, osób starszych, samotnych, wymagających opieki, rodzin pracowników służby zdrowia itp.
  • Wydzielanie żołnierzy do czynności na pograniczu stref zagrożenia skażeniem, jak np. pomiar temperatury przy wejściach do szpitali, przychodni.

Podstawowy sposób kontaktowania się

Wsparcie jest realizowane na podstawie wypełnionych wniosków lub przekazanych informacji zgodnie z poniższym schematem.

W przypadku wątpliwości i pytań wymagających wyjaśnień, należy kontaktować się z wyznaczonym koordynatorem na szczeblu brygady:

mjr Jakub Węcławowicz nr tel. 885 330 813

st. sierż. Artur Klonowski nr tel. 880 369 381

Strona główna Facebook Instagram Twitter YouTube Flickr Issue
Skip to content